Únor 2014

O nejlokomotivovatější lokomotivě

1. února 2014 v 20:09 | Ondřej Moravec
'Vyjedeme brzy, v 7:45 buď u mne, ať chytíme vlak v 8:15!', apeloval jsem včera večer na syna, abychom náš plánovaný výlet stihli, protože se sobotním večerem jsme oba měli své plány. Kuba se zpozdil jen o 7 minut, takže jsme v limitu mohli koupit lístky i pití a svačinu. Na tabuli jsme si našli správnou kolej 5J, na správném nástupišti nasedli do vlaku, nad kterým svítila tabule se správným cílem i odjezdem naší cesty. Usadili jsme se do poloprázdného vagónu, načali plechovkové Plzně a připili na zdar naší cesty.

'Už jsme nastartovali, cítíš to chvění?' ptal jsem se syna a sahal na bok vagónu i sedačku.
'Podle mne to nastartoval úplně jiný vlak,' usmál se Jakub a díval se oknem ven na vlaky na sousedních kolejích.

V 8:20 mu říkám, že se nic neděje, že tyhle couráky musí dát přednost rychlíkům a tak asi čekáme kvůli nějakému zpožděnému spoji. V 8:30 muž z páru našich spolucestujících nervózně vystoupil ven a vyhlížel výpravčího, nástupiště však bylo liduprázdné. Vyšel jsem do horního patra vagónu a nalezl tam další skupinu optimistů, kteří mne uklidnili, že jsem nasedl správně. Zjistil jsem však, že nápis s naším spojem z informační tabule zmizel.

Rozhodl jsem se jednat a vytočil infolinku Hlavního vlakového nádraží. Projít pavouka předvoleb hlasového telefonního systému Českých drah a dostat se až k živé operátorce bylo těžší, než projít pavouka Wimbledonu.
'Prosím vás, sedím ve vlaku, který měl v 8:15 vyjet z Hlavního nádraží směr Petrov u Prahy. Je 8:35, sedí tu se mnou dalších 20 lidí, podle mne by bylo správně, aby přišel někdo z 'firmy' a řekl : Omlouváme se, váš vlak je zpožděn, v klidu vyčkejte, za 10 minut vyjedeme...', promluvil jsem k ženě vstřícně, neboť za uvedený stav nemohla.
'Tak to sedíte ve špatném vlaku, protože ten, o kterém mluvíte, je právě ve Vršovicích,' odpověděla mi líbezným hlasem.
Poděkoval jsem jí a na rozloučenou vyjevil své přání, aby RegioJet začal co nejdříve jezdit i do Petrova u Prahy!

Šťastnou novinu jsem sdělil ostatním rukojmím ve vagónu, vděku jsem se nedočkal, ale naštěstí mne i přes své rozhořčení nechtěli křižovat. Další spoj jel téměř za hodinu, vydal jsem se tedy přímo do kanceláře dispečera Hlavního nádraží, abych tomuto odpovědnému pracovníkovi vysvětlil svůj názor, že lidi mají při své práci přemýšlet a ne bez varování odpojit část vlaku, ve které sedí platící zákazníci a nikoliv rumunští běženci s touhou přenocovat. Dále jsem chtěl synovi názorně ukázat, že není správné mávnout nad lempláctvím a neúctou poskytovatele placené služby rukou, protože když to tak budeme dělat všichni, nikdy se nic nezmění.

Kancelář někoho zodpovědného na Hlavním vlakovém nádraží se však hledá přetěžce, žádné směrové cedule s nápisem : 'K člověku, co za to může!' k vidění nejsou. Na informacích o žádné kanceláři nevěděli, žena v uniformě Českých drah nás navigovala kamsi, kde nic není a ani čert nic nebere a dokonce o té utajené kanceláři nevěděla nic ani uklízečka...a nebo věděla, ale bála se to říct, protože by ji pak nejspíše museli zabít!

Pátrací akce však i přesto byla nakonec úspěšná, objevili jsme dveře s nápisem 'Přednosta stanice' a po šipkách vyšli až do druhého patra. Vstoupili jsme do místnosti s modelem vláčku, který narozdíl od toho našeho jezdil a s mužem a ženou u vstupu.
'Dobrý den, můžete mi sdělit, kde najdu někoho odpovědného, kdo řídí toto panoptikum? ' optal jsem se ženy.
'My jsme jen herci, my vám nepomůžeme', usmála se na mne žena. 'Pokud ale chcete, můžete přijít na naše představení', zachovala se marketingově a vtiskla mi do ruky brožurku s reklamou na pohádku : 'O nejlokomotivovatější lokomotivě'.

A tak to tedy je, milé děti, milí cestující...nejlokomotivovatější lokomotiva existuje a jezdí, jen vám ještě nedokážu přesně vysvětlit, jak se do ní nastupuje. Nejspíše je třeba rozběnout se čelem přímo proti zdi a doufat, že to, co se otevře, nebude vaše lebeční kost, ale nástupiště 93/4 ...a nebo je to nějak úplně jinak!

Ale o tom až příště, třeba až vám budu vyprávět pohádku o nejlokomotivovaNější lokomotivě.
Dobrou noc.